Автоматична проверка на файловете при стартиране

Nod32 ea startup app Автоматична проверка на файловете при стартиране

Проверка на файловете, които се изпълняват автоматично при стартиране на компютъра. Могат да се приложат следните опции:

Ниво на сканиране

Изберете нивото/типа на файловете за проверка

 • Файлове, които се изпълняват преди влизане на потребител – Програмата акцентира върху файловете, които се изпълняват преди влизане на потребителя

 • Файлове, които се изпълняват след влизане на потребител – Програмата акцентира върху файловете, които се изпълняват след влизане на потребителя

 • Само най-често използвани файлове – Програмата ще сканира само най-често използваните файлове

 • Често използвани файлове – Файловете се използват редовно

 • Обикновено използвани файлове – Ще се сканират само файлове, които не се използват често

 • Рядко използвани файлове – Задачата ще акцентира само върху рядко използваните файлове

 • Всички регистрирани файлове – Ще се сканират всички файлове, които се изпълняват при стартиране

Приоритет на сканиране

Нивото на приоритет за задачата

 • Нормален – Натоварването на компютъра е нормално

 • По-малък– Задачата леко ще се отрази на производителността на компютъра

 • Най-малък – Производителността на компютъра ще бъде минимално засегната

 • При неактивност – Задачата ще се изпълнява само когато компютърът е неактивен

Автоматична проверка на файловете при стартиране