Изпълнение на приложение

Nod32 ea exec app Изпълнение на приложение

В този раздел се планира изпълнението на външно приложение.

Файл Името на изпълнимия файл
Работна директория Работната директория
Команден ред Параметрите в команден ред за приложението (по желание)

Изпълнение на приложение