Контекстно меню

Контекстното меню се показва след щракване с десен бутон на мишката върху избрания обект. Менюто съдържа всички налични опции за изпълнение върху дадения обект.
Имате възможното да интегрирате контролните елементи на ESET NOD32 Antivirus в контекстното меню. По-подробни опции за настройка на тези функции са налични в разширените опции, в разделите Потребителски интерфейс и Контекстно меню.

Nod32 ea config shellext Контекстно меню

Интегриране в контекстното меню
Имате възможност да интегрирате контролните елементи на ESET NOD32 Antivirus в контекстното меню.

Тип меню
В падащото меню “Тип меню” са достъпни следните опции:

Пълно (първо сканирай)
тази опция активира всички опции на контекстното меню, основното меню ще покаже опцията Сканиране с ESET NOD32 Antivirus

Пълно (първо почисти)
тази опция активира всички опции на контекстното меню, в основното меню ще се покаже опцията Почистване с ESET NOD32 Antivirus

Само сканирай
в контекстното меню ще се покаже само опцията Сканиране с ESET NOD32 Antivirus

Само почисти
в контекстното меню ще се покаже само опцията Почистване с ESET NOD32 Antivirus

Потвърждения
Тази опция показва допълнително предупреждение, когато даден потребител се опита да приложи опция от контекстното меню върху повече обекти, отколкото е отбелязано в  Питай, ако броят на файловете е над… . По подразбиране тази опция е зададена за осем обекта.

 

Контекстно меню