Настройки за импортиране и експортиране

Nod32 ea importexport config Настройки за импортиране и експортиране

Този раздел ви позволява импортирате/експортирате конфигурацията на ESET NOD32 Antivirus. Използвайте тази опция, ако програмата е настроена според вашите нужди и искате да архивирате конфигурацията и/или да я приложите на други компютри.

Импортиране на настройките Импортира конфигурацията от XML файл
Експортиране на настройките Записва текущата конфигурация в XML файл
Име на файла Името на файла, в който се или ще се намира конфигурацията

Настройки за импортиране и експортиране