Настройки по подразбиране 2

Nod32 ea default2 Настройки по подразбиране 2

Забележка:

В първия, както и във втория пример настройките по подразбиране не са зададени в настройките на параметрите на модула ThreatSense. Той има собствен раздел за настройка.

Възстановяване на настройките по подразбиране с допълнителни опции.

Възстановяване на първоначалните стойности само на “…”

Ако изберете тази опция, ще бъдат възстановени първоначалните стойности на активния раздел с настройки

Възстановяване на всички настройки по подразбиране

Ще бъдат възстановени първоначалните стойности на всички настройки на програмата така, както са били след нова инсталация

 

 

Настройки по подразбиране 2