Потребителски интерфейс

Този раздел за средата предлага следните опции за настройка на функциите за показване според вашите нужди.

Nod32 ea config environment Потребителски интерфейс

Елементи на потребителския интерфейс

Разширен режим – Тази опция включва или изключва разширения режим. Разширеният режим е подходящ за напреднали потребители. Той активира допълнителни опции и инструменти, но изисква повече време за намеса от потребителя.
Графичен потребителски интерфейс – Използвайте това квадратче, за да превключвате в графично и стандартно оформление на ESET.
Покажи менюто в стандартен режим - Включва или изключва показването на менюто в горния панел на програмата в стандартен режим.
Покажи менюто в разширен режим - Включва или изключва показването на менюто в горния панел на програмата в разширен режим.
Покажи начален екран при стартиране – Премахнете отметката от тази опция, за да забраните показването на началния екран при стартиране.
Използвай стандартно меню - Ако е отметната тази опция, се използва стандартен режим на показване.
Покажи подсказващи текстове – Позволява да виждате иконите като обикновени икони или като икони с пояснителен текст.
Избор на активен контролен елемент – Ако е разрешена тази опция, активните програмни функции се маркират (в рамка).

Ефекти

Използвай анимирани контроли – Тази настройка ви позволява да включите или изключите анимирания интерфейс и да зададете скорост на анимиране.
Използване на анимирани икони за показване на индикация на развитието – Ако има текуща операция, в прозореца ще се показват анимирани икони.
Използване на звуков сигнал – Ако е открит вирус, програмата ще издаде предупредителен звук

Потребителски интерфейс