Защита на настройките

С цел максимална защита на компютъра ви, е от важно значение ESET NOD32 Antivirus да бъде правилно конфигурирана. Всяка неквалифицирана промяна може да доведе до загуба на важни данни. С цел да се избегне неупълномощена промяна, параметрите за настройка на ESET NOD32 Antivirus могат да се защитят с парола.

Nod32 ea config password Защита на настройките

 

Защита на настройките с парола

заключва/отключва параметрите за настройка на програмата. Отметнете или премахнете отметката от квадратчето, за да се отвори прозорецът за въвеждане на парола.

Задаване на парола…

Позволява въвеждането или промяната на паролата за защита на параметрите за настройка

Изисквай права на администратор (система без поддръжка на UAC)

Изберете тази опция, за да получава подкана текущият потребител (ако той/тя няма административни права) да въведе административно потребителско име и парола при промяна на определени системни параметри (подобно на UAC в Windows Vista). Тези промени включват забраняване на модулите за защита или изключване на защитната стена.

 

Защита на настройките