Скрити прозорци за известяване

Nod32 ea config hidden message Скрити прозорци за известяване

Ако е избрана опцията “Не показва това съобщение повече” за даден прозорец за известяване (уведомяване), който се е показвал и преди, той ще се появи в списъка със скрити прозорци за известяване. Действията, които се изпълняват автоматично, се показват в колоната с име Потвърждение.

Покажи
Показва списък с прозорците за известяване, които понастоящем не се показват и за които има конфигурирано автоматично действие.

Премахване
Премахва елементите от списъка със полета със съобщения. Всички прозорци за известяване, които се премахнат от списъка, отново ще се показват.

 

Скрити прозорци за известяване