Уведомявания и известия

В раздела “Аларми и известия” се конфигурират съобщенията за уведомяване за вируси и други системни известия (например съобщения за успешно актуализиране) според вашите нужди. Можете също да зададете времето и нивото на прозрачност на известията в системната лента (отнася се само за системи, поддържащи известия в системната лента).

Nod32 ea config alert Уведомявания и известия

Показване на аларми

Тази опция ви позволява да включите/изключите показването на съобщенията, алармиращи за вируси.

Затвори автоматично полетата със съобщения

За да се затварят изскачащите прозорци автоматично след определен период от време, отметнете това квадратче и посочете интервал от време.

Показване на известия на работния плот

Тази опция ви позволява да зададете режима на показване на известията на работния плот. Щракнете върху Конфигуриране на известията…, за да се отвори диалогов прозорец, в който можете да зададете времето за показване на известията и прозрачността на прозорците.

Покажи балони със съвети в лентата на задачите (сек.)

Отметнете тази опция, за да се показват известията в системната лента в долния десен ъгъл на екрана и укажете времето за показване в секунди. Това например се отнася за съобщения за актуализиране на сигнатури за вируси.

Показвай само известия, изискващи намеса на потребителя

С тази опция можете да включите/изключите показването на съобщения, изискващия намеса на потребителя.

Показвай само известия, изискващи намеса на потребителя при изпълнение на приложения в режим на цял екран

Изберете тази опция, за да се показват само известия, изискващи намесата на потребителя при изпълнение на приложение или игра на цял екран.

На системи с много потребители показвай известията на екрана на следния потребител:

Указва потребителя, който да получава системни и други известия на системи, към които могат да се свържат няколко потребителя едновременно.

 

Уведомявания и известия