Разширени настройки

Nod32 config advanced alert Разширени настройки

Показвай само известия, изискващи намеса на потребителя
С тази опция можете да включите/изключите показването на съобщения, изискващи намеса на потребителя.

Показвай само известия, изискващи намеса на потребителя при изпълнение на приложения в режим на цял екран
С тази опция можете да включите/изключите показването на съобщения, изискващи намеса на потребителя, когато приложението работи на цял екран (подходяща най-вече за играчи).

Минимална детайлност на събитията за показване:

  • Критични предупреждения – показва всички критични предупреждения, като “грешка при стартиране на антивирусната защита” и т.н.

  • Грешки – показват се само грешки от типа “Грешка при изтегляне на файла” и критични предупреждения

  • Предупреждения – показват се всички критични предупреждения, обикновени грешки и предупреждения

  • Информативни записи – показват се всички информативни съобщения, включително успешните актуализации и всички записи по-горе

  • Диагностични записи – показва се цялата информация, необходима за фина настройка на програмата, както и всички записи по-горе

На системи с много потребители показвай известията на екрана на следния потребител:
Указва потребителя, който да получава системни и други известия на системи, към които могат да се свържат няколко потребителя едновременно.

Разширени настройки