Антивирусна защита и защита от шпионски софтуер

Този прозорец включва кратък преглед на всички модули за защита. За да изключите временно отделни модули, щракнете върху Забраняване под желания модул. Обърнете внимание, че това може да намали защитата на компютъра ви. За достъп до подробни настройки за всеки модул щракнете върху Конфигуриране…

Щракнете върху Редактиране на изключванията…, за да отворите прозореца Настройка на изключванията, в който можете да изключвате файлове и папки от сканиране при защита на файловата система в реално време.

Nod32 ea page settings antivirus Настройка на антивирусна защита

Временно забранява антивирусната защита и защитата от шпионски софтуер

Забранява всички модули на антивирусната защита и защитата от шпионски софтуер

Конфигуриране на сканирането на компютъра…

Щракнете, за да настроите параметрите на програмата за сканиране при поискване (ръчно сканиране).

Разширени настройки на антивирусната защита и защитата от шпионски софтуер

Разширени опции за антивирусна защита

Настройка на антивирусна защита