Избор на данни за изпращане

Nod32 ea support send Избор на данни за изпращане

Този прозорец ви позволява да изберете типа на информацията за компютъра, която ще бъде изпратена заедно с описанието на вашия проблем. Препоръчваме ви силно да оставите всички полета разрешени:

  • Изпращане на настройките на програмата NOD32 Antivirus: Разрешава изпращане на всички програмни настройки (равностойно на Настройки > Импортиране/Експортиране на настройки).
  • Изпрати подробна информация за системата и изпълняващите се процеси (SysInspector): Изпраща списък с всички процеси, изпълняващи се в момента на системата. Препоръчваме ви изпращането на тази информация, ако се съмнявате, че вашия компютър е заразен или има ненормално поведение.
  • Изпрати данни от системния регистър: Разрешава изпращането на данни от системния регистър на операционната система. Препоръчваме ви изпращането на тази информация, ако се съмнявате, че вашия компютър е заразен или има ненормално поведение.
  • Изпрати стандартна системна информация: Разрешава изпращането на информация за операционната система и инсталирания хардуер.

Разделът Прикачен файл ви позволява да добавите и прикачен файл, ако е приложим за заявката ви (например, ако искате да изпратите снимка или подозрителен файл на отдела за техническа поддръжка). Ако желаете да видите данните, които ще се изпратят, изберете опцията Погледни и потвърди преди изпращане. Щракнете върху Напред, за да продължите към следващия прозорец.

 

Избор на данни за изпращане