Избор на цели за сканиране

Nod32 ea profile target Избор на цели за сканиране

“Изберете целите за сканиране” ви позволява да дефинирате кои обекти (памет, устройства, сектори, файлове и папки) да се сканират за следи от заразяване.

Падащото меню Цели за сканиране ви позволява да изберете предварително дефинирани цели за сканиране:

Според настройките на профила – Използват се посочените в избрания профил цели
Преносим носител – Избират се всички преносими носители
Локални устройства – Избират се всички локални устройства
Мрежови устройства – Избират се всички назначени мрежови устройства
Без избор – Отказ от избор на цели

Отметнете квадратчетата до обектите, които искате да сканирате.

За бързо придвижване към цел за сканиране или директно добавяне на желана цел, въведете я в празното поле под списъка с папки. Това е възможно само ако няма избрани обекти в списъка с папки.

Избор на цели за сканиране