Регистрационни файлове

Регистрационните файлове съхраняват информация за важни събития: открити прониквания, регистрационни файлове от програмата за сканиране при поискване и резидентната програма, както и системна информация.

Nod32 ea page logs Регистрационни файлове

Открити заплахи

Регистрационният файл за заплахи съдържа подробна информация за проникванияа, открити от модулите на ESET NOD32 Antivirus. Информацията включва часа на откриване, името на проникването, местоположението, изпълненото действие и часа на влизане на потребителя, както и часа на откриване на проникването. За да копирате или изтриете един или повече редове от регистрационния файл (или да изтриете целия регистрационен файл), използвайте контекстното меню (щракнете с десния бутон върху елемента).

Събития

Регистрационният файл за събития съдържа информация за събитията и грешките, които са възникнали в програмата. Често информацията, която е открита там, може да ви помогне да намерите решение за проблема в програмата.

Сканирай компютъра при поискване

Регистрационният файл на програмата за сканиране съхранява информация за резултатите от ръчното или планираното сканиране. Всеки ред съответства на един компютър. Включена е следната информация: дата и час на сканиране, общ брой на сканираните, заразените и почистените файлове и текущо състояние на сканирането.

В Регистрационни файлове на програма за сканиране по подразбиране щракнете двукратно върху запис в регистрационен файл, за да се покаже подробно съдържание в отделен прозорец.
Използвайте контекстното меню (щракнете с десния бутон на мишката), за да копирате един или повече маркирани записи (във всички типове регистрационни файлове).

Регистрационни файлове