Следене за активност

Nod32 ea page activity Следене за активност 

За да видите текущата активност на файловата система под формата на графика, щракнете върху Състояние на защитата > Следене за активност. Точно под диаграмата има времева линия, която следи активността на файловата система в реално време на базата на избрания времеви период. За да промените времевия период, щракнете върху Превключване на изгледа. Възможните опции са:

Стъпка 1 секунда (последните 10 минути) - Диаграмата се обновява на всяка секунда, като времевата линия обхваща последните 10 минути
Стъпка 1 минута (последните 24 часа) - Диаграмата се обновява на всяка минута, като времевата линия обхваща последните 24 часа
Стъпка 1 час (последният месец) - Диаграмата се обновява на всеки час, като времевата линия обхваща последния месец
Стъпка 1 час (избран месец) - Диаграмата се обновява на всеки час, като времевата линия обхваща последните X избрани месеци

Вертикалната ос представя прочетените данни (в червено) и записаните данни и (в синьо). И двете стойности са в килобайтове. Ако задържите показалеца на мишката над прочетените или записаните данни в легендата под диаграмата, в диаграмата ще се покажат само данните от съответния тип активност.

От падащото меню Активност можете да изберете изгледа “Мрежова активност”. Обликът на диаграмата и опциите за активност на файловата система и мрежовата активност са еднакви, с изключение на това, че при мрежовата активност се показват получените данни (в червено) и изпратените данни (в синьо).

 

Следене за активност