Състояние на антивирусната защита

Прозорецът за състоянието на антивирусната защита показва подробна статистическа информация за проникванията. Налична е следната информация: броя на сканираните, заразените, почистените и изтритите обекти, както и броят на обектите под карантина. Тя се отнася за всеки модул поотделно.

Nod32 ea page status antivirus Състояние на антивирусната защита

Общ преглед

Съдържа статистическа информация за проверката на антивирусната защита.

Брой сканирани обекти – Общият брой на сканираните обекти.
Брой заразени обекти – Броят на обектите, идентифицирани като заплахи и коефициент на заразените в проценти

Преглед на отделните модули

Съдържа статистическа информация от всеки отделен модул за защита.

Защита на файловата система

Съдържа статистическа информация за модула за защита на системата в реално време.

Защита на електронната поща

Съдържа статистическа информация от модула за защита на електронна поща.

Защита на уеб достъпа

Съдържа статистическа информация от модула за защита на уеб достъпа.

Състояние на антивирусната защита