Състояние на защитата

Nod32 ea page status Състояние на защитата

Състоянието на защитата ви уведомява за защитата и нивото на текущата защита на компютъра.

Прозорецът за състоянието ви показва общия брой блокирани атаки, както и информация за инсталираната версия на базата данни със сигнатури за вируси.

Информацията за датата на валидност на програмата също може да се намери тук.

 

Състояние на защитата:

Зелената икона за състоянието на защитата показва, че е осигурена максимална защита.

Червеният екран показва критични проблеми – не е осигурена максимална защита на компютъра. Причината за това може да е деактивиране на антивирусната защита

1. Антивирусната защита е забранена

Този проблем се сигнализира от червен цвят и червен възклицателен знак до елемента “Антивирусна защита и защита от шпионски софтуер”. Можете да разрешите отново антивирусната защита, като щракнете върху “Разреши защита на файловата система в реално време”.

Nod32 ea page status 02 Състояние на защитата

Състояние на защитата