Отдалечено администриране

ESET Remote Administrator е програма, която служи за управление на продуктите на ESET в по-големи мрежи. Чрез отдалечено администриране можете да контролирате дадена програма все едно сте на самия компютър, където е тя. Можете да инсталирате, конфигурирате, да преглеждате регистрационни файлове, да планирате задачи за актуализиране, да сканирате задачи и т.н. Комуникацията между ESET Remote Administrator (ERAS) и продуктите за защита на ESET изисква правилно конфигуриране и от двете страни.

Nod32 ea config ra Отдалечено администриране

Свържи със сървъра за отдалечена администрация

Отметнете това квадратче, за да свържете продукта за защита на ESET към ERAS.

Интервал между връзките със сървъра (мин.)

Това поле указва колко често продуктът за защита на ESET ще се свързва към ERAS, за да изпраща данните.

Основен сървър, Вторичен сървър
Обикновено само основния сървър се нуждае от настройване. Ако работите с няколко ERA сървъра в мрежата, можете да добавите друга връзка към Вторичен ERA сървър. Тя ще служи като резервно решение. Така че, яко основният сървър стане недостъпен, решението за защита на ESET автоматично ще се свърже с вторичния ERA сървър. В противен случай ще бъде направен опит за подновяване на връзката към основния сървър. След като тази връзка се активира отново, решението за защита на ESET ще превключи към основния сървър. Настройването на два профила за сървър за отдалечено администриране е най-подходящо за мобилни клиенти с преносими компютри, които използват връзка от локалната мрежа и извън нея.

Адрес на сървъра

Указва DNS името или IP адреса на сървъра с ERAS.

Порт

Това поле съдържа предварително дефинирана стойност. Портът по подразбиране, използван за свързване към ERAS сървъра, трябва да остане същия, ако е възможно.

Сървърът за отдалечена администрация изисква автентикация<

Позволява да въведете парола за връзка с RAS сървъра, ако е необходимо.

 

Никога не се свързвай със сървъра чрез незащитена комуникация

Изберете тази опция, за да забраните свързването към ERA сървъри, където е позволен неудостовереният достъп (вж. Конзола на ERA > Опции на сървър > Зашита > Позволи неудостоверен достъп за клиенти).

Отдалечено администриране