Карантина

Основната задача на карантината е безопасно съхранение на заразени файлове. Ако файловете не могат да се почистят или ако не е безопасно, или препоръчително да се изтрият, или не трябва да се откриват от антивирусна защита, те трябва да се поставят под карантина.
Потребителят може да постави всеки файл под карантина. Това е препоръчително, ако даден файл се държи странно и не бива открит от антивирусната програма. Поставените под карантина файлове могат да се изпратя в лабораторията за вируси на ESET за анализ.

Nod32 ea page quarantine Карантина

Файловете в папката за карантина могат да се видят в таблица, която показва датата и часа на поставянето им под карантина, пътя до първоначалното местоположение на заразения файл, размера в байтове, причина (добавена от потребителя…) и броя на заплахите (например при архив, съдържащ няколко вируса).

Карантина