Поставяне на файлове под карантина

Програмата автоматично поставя изтритите файлове под карантина (ако потребителят не е отказал опцията в прозореца за уведомяване). По желание на потребителя, той може да постави ръчни под карантина всеки подозрителен файл като използва опциятаДобавяне. В такъв случай първоначалният файл няма да се махне от първоначалното си местоположение. За целта може да се използва и контекстното меню – щракнете с десния бутон на мишката в прозореца за карантина и изберете опцията Добавяне

 

Поставяне на файлове под карантина