Команден ред

Модулът за ESET NOD32 Antivirus може да се стартира през команден ред – ръчно (с командата “ecls”) или с комбиниран (“bat”) файл.

Следните параметри и ключове могат да се използва за изпълнение на програмата за сканиране при поискване от команден ред:

Обши опции:   
–help Показва помощ и излиза
–version Показва версия и излиза
–base-dir=ПАПКА Зарежда модулите от ПАПКА
–quar-dir=ПАПКА ПАПКА за карантина
–aind Показва индикатор за действията
–auto Сканира всички твърди дискове в режим на почистване
   
Цели:  
–files Сканира файловете (по подразбиране)
–no-files Не сканира файловете
–boots Сканира секторите за начално зареждане (по подразбиране)
–no-boots Не сканира секторите за начално зареждане
–arch Сканира архивите (по подразбиране)
–no-arch Не сканира архивите
–max-archive-level=НИВО Максимално НИВО за влагане на архиви
–scan-timeout=ЛИМИТ Сканира архивите максимум за ЛИМИТ секунди. Ако времето за сканиране на файловете превиши този лимит, сканирането на архивите спира и продължава към следващия файл
–max-arch-size=РАЗМЕР Сканират се само първите SIZE байта от архивите (по подразбиране 0 = неограничено)
–mail Сканират се имейл файлове
–no-mail Не се сканират имейл файлове
–sfx Сканират се само-разархивиращи се архиви
–no-sfx Не се сканират само-разархивиращи се архиви
–rtp Сканират се програми за пакетиране
–no-rtp Не се сканират програми за пакетиране
–exclude=ПАПКА Изключва ПАПКАТА от сканирането (пример за изключване на няколко папки: –exclude <първа>,<втора>,…)
–subdir Сканират се подпапките (по подразбиране)
–no-subdir Не се сканират подпапките
–max-subdir-level=НИВО Максимално НИВО на влагане на подпапките (по подразбиране 0 =неограничено)
–symlink Проследява символичните връзки (по подразбиране)
–no-symlink Пропускат се символичните връзки
–ext-exclude=РАЗШИРЕНИЯ Изключват се от сканиране РАЗШИРЕНИЯТА, разделени с двоеточие
   
Методи:   
–adware Сканира се рекламен софтуер/шпиониращ софтуер/рисков софтуер
–no-adware Не се сканира рекламен софтуер/шпиониращ софтуер/рисков софтуер
–unsafe Сканират се потенциално опасни приложения
–no-unsafe Не се сканират потенциално опасни приложения
–unwanted Сканират се потенциално нежелани приложения
–no-unwanted Не се сканират потенциално нежелани приложения
–pattern Използват се сигнатури
–no-pattern Не се използват сигнатури
–heur Разрешават се евристични методи
–no-heur Не се разрешават евристични методи
–adv-heur Разрешават се разширени евристични методи
–no-adv-heur Не се разрешават разширени евристични методи
   
Почистване:   
–action=ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ се изпълнява за заразените обекти. Налични

Команден ред