Отдалечено администриране

Отдалеченото администриране е мощен инструмент за поддръжка на правилата на защитата, както и за общ преглед на цялостното управление на защитата в мрежата. Той е особено полезен при по-големи мрежи. Отдалеченото администриране не само повишава нивото на защита, но и дава възможност за лесна администрация на ESET NOD32 Antivirus на клиентските компютри.
Диалоговият прозорец за отдалечено администриране се намира в главния екран на ESET NOD32 Antivirus. Щракнете върху Настройка > Вход в разширената дървовидна структура… > Разни > Отдалечено администриране.

Прозорецът за настройка включва активиране на режима за отдалечено администриране, което може да се зададе чрез отмятане на квадратчето Свържи със сървъра за отдалечена администрация . След това можете да отворите другите опции, описани по-долу.

  • Адрес на сървъра - Мрежовият адрес на сървъра, на който е инсталирана програмата за отдалечено администриране.
  • Порт – Това поле съдържа предварително дефиниран порт, използван за връзка. Препоръчваме ви да оставите предварителната настройка 2222.
  • Интервал между връзките със сървъра (мин.) – Задава честотата на свързване на ESET NOD32 Antivirus с ERA сървъра за изпращане на данни. С други думи тук се задават времевите интервали за изпращане на информацията. Ако е зададена 0, информацията ще се изпраща на всеки 5 секунди.
  • Сървърът за отдалечена администрация изисква автентикация - Позволява ви да въведете парола за свързване със сървъра за отдалечено администриране, ако е необходимо.

Щракнете върху OK , за да потвърдите настройките и ESET NOD32 Antivirus да ги използва за свързване с отдалечения сървър.

 

Отдалечено администриране