Създаване на нови задачи

За да създадете нова задача в планировчика, щракнете върху бутона Добави или изберете Добави от контекстното меню. Има пет типа планирани задачи:

  • Изпълни външно приложение
  • Профилактика на регистрационните файлове
  • Проверка на файловете при стартиране на компютъра
  • Сканирай компютъра при поискване
  • Актуализация

Nod32 ea scheduler task Създаване на нови задачи

Тъй като най-често използваните планирани задачи са Сканирай компютъра при поискване и Актуализация, ще обясним как се създава нова задача за актуализация.

От падащото меню с типовете планирани задачи изберете Актуализация. Продължете, като щракнете върху Напред и въведете името на задачата в Име на задачата. Изберетечестотата на задачата. За този параметър са налични следните опции: Веднъж, постоянно, всеки ден, всяка седмица и при възникване на събитие. Другите параметри се определят в зависимост от избраната честота. След това можете да дефинирате действието, което да се изпълнява, ако задачата не може да се изпълни или не завърши в планираното време. Възможни са следните три опции:

  • Изчакай следващия планиран час
  • Изпълни задачата възможно най-скоро
  • Изпълни задачата веднага, ако времето от последното й изпълнение е извън посочения интервал(интервалът може да се дефинира след избирането на тази опция).

В следващата стъпка се показва пълна информация за текущата планирана задача, а опцията Изпълнение на задачата с указаните параметри би трябвало да е избрана автоматично. Щракнете върху бутона Готово. Ще се появи диалогов прозорец, в който потребителят може да избере профилите, които да се използват за планираната задача. Там потребителят може да укаже първичен или вторичен профил, който да се използва, в случай че задачата не може да се изпълни с първичния профил. Потвърдете, като щракнете върху OKв прозореца “Профили за актуализация”. Новата планирана задача ще се добави към списъка с текущо планирани задачи.

Създаване на нови задачи