Уведомявания и известия

Разделът за настройка на аларми и известия в потребителския интерфейс ви позволява да конфигурирате начина на обработка на алармите и системните известия в ESET NOD32 Antivirus.

Първият елемент е e Показвай аларми. Забраняването на тази опция деактивира показването на всякакви уведомявания и е подходящо само при определени ситуации. За повечето потребители препоръчваме опцията по подразбиране (разрешена).

За да се затварят автоматично изскачащите прозорци след определен период от време, изберете опцията Затвори автоматично полетата със съобщения след (сек.). Ако не бъдат затворени от потребителя, тези прозорци се затварят автоматично след изтичане на указаното време.

Известията на работния плот и съветите в балони са информативни и не изискват намеса на потребителя. Те се показват в системната област в долния десен ъгъл на екрана. За да активирате показването на известия на работния плот, разрешете опцията Покажи известия на работния плот. По-подробни опции като време за показване и прозрачност на прозорците могат да се зададат, като се щракне върху бутона Конфигурирай известията…. За да видите поведението на известията, щракнете върху бутона Визуализирай. За да конфигурирате времето на показването на съветите в балони, вижте опцията Показване на съвети в балони в лентата на задачите (сек.).

Nod32 ea config alert Уведомявания и известия

В долния раздел на прозореца за настройка Аларми и известия има опция Покажи само изискващи намеса на потребителя известия . С тази опция можете да включите/изключите показването на уведомявания и известия, изискващи намеса на потребителя. Последната функция в този раздел е указване на адреси за известяване в среда с много потребители. Полето На системи с много потребители, показвай известията на екрана на следния потребител позволява на потребителя да дефинира кой да получава важни известия от ESET NOD32 Antivirus. Обикновено това е системният или мрежовият администратор. Тази опция е особено полезна при терминални сървъри, при условие че всички системни известия се изпращат на администратора.

 

Уведомявания и известия