Регистрационни файлове

Регистрационните файлове съдържат информация за важни програмни събития, както и обобщение на откритите заплахи. Регистрирането работи като основен инструмент за анализ на системата, откриване на проблеми/рискове, оценка и отстраняване на неизправности. Регистрирането се изпълнява активно във фонов режим без да има нужда от намеса на потребителя. Информацията се записва на базата на текущите настройки за детайлност на регистриране и може да бъде преглеждана и архивирана.

В регистрационните файлове можете да влезете от главния прозорец на ESET Smart Security, като щракнете върху Инструменти > Регистрационни файлове. Падащото меню в горната част на прозореца Регистрационни файлове ви позволява са прегледате желания тип регистрационен файл. Налични са следните регистрационните файлове:

  • Открити заплахи – Информация за събития, свързани с откриването на пробиви.
  • Събития – Действия осъществени от ESET Smart Security (тази опция е предназначена за системни администратори и потребители с цел отстраняване на проблеми)
  • Сканирне на компютъра при поискване - Всички осъществени сканирания (щракнете двукратно върху даден запис, за да прегледате подробностите)
  • Регистрационен файл на личната защитна стена на ESET – Връзки, разпознати и свързани с личната защитна стена (анализът може да помогне за разпознаването на опити за проникване в системата и за предотвратяване на неудостоверен достъп до системата)

Всички регистрационни файлове могат да се копират в клипборда чрез избиране на записа и щракване върху бутона Копиране. Натиснете клавиша CTRL, за да изберете няколко записа.

Щракнете върху бутона Филтър…, за да изберете определени типове записи, които да бъдат включени в регистрационните файлове. Налични са пет нива на регистрационни файлове:

Критични предупреждения – Нивото на регистриране с най-ниска подробност, съдържащо системни грешки (грешките при стартиране на антивирусната защита, личната защитна стена и т.н.)
Грешки – Грешки, като например “Грешка при изтегляне на файл” и критични грешки
Предупреждения – Предупредителни съобщения и грешки
Информативни записи – Информативни съобщения, вкл. успешните актуализации, аларми и грешки
Диагностични записи – Най-подробното ниво, включващо цялата информация, необходима за фина настройка на програмата, както и всички записи по-горе

 

Регистрационни файлове