Профилактика на регистрационните файлове

Конфигурирането на регистрирането в ESET Smart Security е достъпно от Настройки > Вход в разширената дървовидна структура…… > Инструменти… > Регистрационни файлове…. Можете да изберете следните опции за регистрационни файлове:

  • Автоматично изтриване на записите – Регистрационните записи, по-стари от посочения брой дни, се изтриват автоматично
  • Оптимизирай автоматично регистрационните файлове - Регистрационните файлове се дефрагментират автоматично, ако указаният процент на неизползвани записи бъде надвишен
  • Минимална детайлност при регистриране- Указва нивото на детайлност при регистриране

    Налични опции:

Диагностични записи – Най-подробното ниво, включващо цялата информация, необходима за фина настройка на програмата, както и всички записи, описани по-долу

Информативни записи – Информативни съобщения, вкл. успешните актуализации, аларми и грешки

Предупреждения – Предупредителни съобщения и грешки

Грешки – Грешки, като например “Грешка при изтегляне на файла” и критични грешки

Критични грешки – Нивото на регистриране с най-ниска подробност, съдържащо системни грешки (грешките при стартиране на антивирусната защита, личната защитна стена и т.н.)

Профилактика на регистрационните файлове