Изпращане

В този раздел можете да изберете дали файловете и статистическата информация да се изпратят чрез ESET Remote Administrator или директно на ESET. Ако искате да сте сигурни, че подозрителните файлове и статистическата информация ще бъдат доставени на ESET, изберете опцията Чрез отдалечен администратор или директно към ESET. В този случай файловете и статистическата информация се изпращат по всички възможни начини. Изпращането на подозрителни файлове чрез администратор се извършва към програмата Remote Administrator Server, който ги препраща до лабораторията за вируси на ESET. Ако е избрана опцията Директно към ESET, всички подозрителни файлове и статистическата информация се изпращат директно от програмата до лабораторията за вируси на ESET.

Когато има файлове за изпращане, в прозореца за настройка се активира бутонът Изпрати сега. Щракнете върху него, ако искате да изпратите веднага файловете и статистическата информация.

Изберете опцията Разреши регистрирането, за да разрешите регистриране на файловете и статистическата информация, които се изпращат. След всяко изпращане на подозрителен файл или статистическа информация се създава запис в регистрационния файл на събитията.

 

Изпращане