Статистика

Системата за ранно предупреждаване ThreatSense.Net събира анонимна информация за компютъра ви, която е свързана с новооткрити заплахи. Тази информация може да включва името на вируса, датата и часа на откриване, версията на ESET NOD32 Antivirus, версията на операционната система, инсталирана на компютъра ви и настройката за географското местоположение. Статистическата информация обикновено се изпраща на сървърите на ESET веднъж или два пъти на ден.

Пример за изпратен пакет със статистическа информация:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Кога да изпратя
В този раздел можете да посочите кога да се изпраща статистическата информация. Ако изберете “Веднага”, статистическата информация се изпраща веднага. Тази настройка е подходяща, ако имате постоянна връзка към интернет. Ако е избрана опцията “При актуализация”, статистическата информация се изпраща при следващото актуализиране.

 

Статистика