Вируси

Компютърният вирус представлява проникване, което поврежда съществуващи файлове на компютъра. Вирусите носят същото име като биологичните вируси, защото използват подобни техники за разпространяване от един компютър на друг.
Компютърните вируси обикновено атакуват изпълними файлове и документи. За да се възпроизвеждат, вирусите се прикрепят към края на целевите файлове. Накратко, компютърният вирус работи по следния начин: След изпълнение на заразения файл вирусът се самоактивира (преди първоначалното приложение) и изпълнява предварително дефинирана задача. След това се изпълнява първоначалното приложение. Вирусът не може да зарази компютъра, освен ако потребителят (случайно или умишлено) не изпълни или отвори злонамерена програма.

Компютърните вируси се различават в действията и степента на вредите, които нанасят. Някои от тях са изключително опасни, поради възможността им да изтриват файлове от твърдия диск. От друга страна някои вируси са безвредни – тяхната цел е само да ядосат потребителя и да демонстрират техническите умения на своите автори.

Важно е да се отбележи, че вирусите постепенно (в сравнение с троянски коне и шпиониращ софтуер) намаляват, тъй като не са търговски привлекателни на авторите на злонамерен код. Освен това терминът “вирус” често се използва за всички типове прониквания. Понастоящем обаче се наблюдава преход и все повече се използва по-точния термин “злонамерен софтуер”.
Ако компютърът ви се зарази с вирус, е необходимо да се възстановят всички заразени файлове в първоначалното им състояние – т.е. да се почистят чрез антивирусна програма.

Примери за вируси са: OneHalf, Tenga и Yankee Doodle.

Вируси