Потенциално нежелани приложения

Потенциално нежеланите приложения не са задължително злонамерени, но те могат да повлияят на производителността на компютъра по отрицателен начин. Подобни приложения обикновено изискват съгласие за инсталиране. Ако на компютъра ви има такива, системата ще работи по-различно (в сравнение с начина на работа преди тяхното инсталиране). Най-основните промени са:

  • Отварят се нови прозорци, които не сте виждали преди
  • Активират се и се изпълняват скрити процеси
  • Използват се повече системни ресурси
  • Резултатите от търсенето се променят
  • Приложението комуникира с отдалечени сървъри

 

Потенциално нежелани приложения