Шпиониращ софтуер

Тази категория включва всички приложения, които изпращат поверителни данни без съгласието/знанието на потребителя. Те използват функции за проследяване, за да изпращат различни статистически данни като списък с посетени уеб сайтове, имейл адреси от списъка с контакти на потребителя или списък с въведени символи.

Авторите на шпиониращия софтуер твърдят, че тези техники имат за цел да разберат повече за нуждите и интересите на потребителите, както и да позволят по-добре насочени реклами. Проблемът е, че няма ясно разграничение между полезните и злонамерените приложения и никой не може да е сигурен, че извлечената информация няма да използвана по злонамерен начин. Получените от шпиониращите приложения данни може да съдържат кодове за защита, ПИН кодове, номера на банкови сметки и др. Шпиониращият софтуер често е придружен от други безплатни версии на програмата от нейния автор, за да генерира приходи или да предложи покупка на софтуер. Често потребителите знаят за наличието на шпиониращ софтуер по време на инсталиране на дадена програма, който изчезва при платената версия на програмата.

Примери за широко известни безплатни продукти, които са придружени от шпиониращ софтуер са клиентските приложения в P2P мрежи. Spyfalcon или Spy Sheriff (и много други) принадлежат на специфична подкатегория шпиониращ софтуер – те се показват като програми за защита от шпиониращ софтуер, но всъщност работят самите като такива.
Ако бъде открит шпиониращ файл в компютъра, ви съветваме да го изтриете, тъй като повечето от тях съдържат злонамерен код.

Шпиониращ софтуер