Настройка за актуализиране

Актуализацията на базата данни с вирусни сигнатури и компонентите на програмата са важни части от защитата от злонамерен код. Моля, обърнете специално внимание на конфигурирането и работата на актуализацията. Изберете опцията Актуализация от главното меню, за да се покаже прозорецът за актуализация отдясно на екрана. Щракнете върху Актуализация на базата данни вирусни сигнатури за незабавна проверка за по-нова версия на базата данни. Настройка на потребителското име и паролата… отваря диалогов прозорец, в който трябва да се въведат потребителското име и парола за ESET.

Ако потребителското име и паролата са били въведени по време на инсталация на ESET NOD32 Antivirus (препоръчително), на този етап няма да се отвори прозорец, за да ги въведете.

Nod32 ea update main Настройка за актуализиране

Прозорецът за разширена настройка (натиснете клавиша F5, за да го отворите) съдържа допълнителни опции за актуализация. Опцията “Сървър за актуализация” трябва да е зададена на Автоматичен избор. В този раздел ще намерите бутона Настрой…, чрез който се конфигурират разширените опции за настройка, включително режимът на актуализация, достъпът до прокси сървър, достъпът до актуализациите на локален сървър и създаването на копия (в ESET NOD32 Antivirus Business Edition).

Nod32 ea config update source Настройка за актуализиране

 

Настройка за актуализиране