Клавишни комбинации

Клавишните комбинации, които могат да се използват при работа с ESET SysInspector, включват:

Файл  
Ctrl+O Отваря съществуващ регистрационен файл
Ctrl+S  записва създадени регистрационни файлове 
   
Генериране   
Ctrl+G Стандартна проверка на състоянието на системата
Ctrl+H Осъществява проверка на системата, която може да регистрира конфиденциална информация (текущото потребителско име, име на компютър, име на домейн, текущите права на потребител, променливи на средата и всички IP адреси се превеждат като имена на домейни), освен това всички адреси се транслират в имена на домейни.
   
Филтриране на елементи  
1, O Слаб, показват се елементи с ниво на риск от 1 до 9
2 Слаб, показват се елементи с ниво на риск от 2 до 9
3 Слаб, показват се елементи с ниво на риск от 3 до 9
4, U Неизвестен, показват се елементи с ниво на риск от 4 до 9
5 Неизвестен, показват се елементи с ниво на риск от 5 до 9
6 Неизвестен, показват се елементи с ниво на риск от 6 до 9
7, B Рискован, показват се елементи с ниво на риск от 7 до 9
8 Рискован, показват се елементи с ниво на риск от 8 до 9
9 Рискован, показват се елементи с ниво на риск от 9 до 9
- Увеличава нивото на риск
+ Намалява нивото на риск
   
Преглед  
Ctrl+3 Показва пълни подробности
Ctrl+2 Показва средни подробности
Ctrl+1 Основно показване
Клавиш за назад Премества една стъпка назад
Интервал Премества една стъпка напред
Ctrl+W Разгъва дървовидната структура
Ctrl+Q Свива дървовидната структура
   
Други контроли  
Ctrl+T Преминава към местоположението на даден елемент след избирането му в резултатите от търсене
Ctrl+P Показва основна информация за даден елемент
Ctrl+A Показва пълна информация за даден елемент
Ctrl+C Копира текущата дървовидна структура на елемента
Ctrl+X Копира елементи
Ctrl+B Намира информация относно избрани файлове в интернет
Ctrl+L Отваря папката, където се намира избрания файл
Ctrl+R Отваря отговарящия запис в редактора на регистъра
Ctrl+Z Копира пътя до даден файл (ако елементът е свързан с файла)
Ctrl+F Превключва към полето за търсене
Ctrl+D Затваря резултатите от търсене
   
Сравни  
Ctrl+Alt+O Отваря Първоначалния / сравнителния регистрационен файл
Ctrl+Alt+R Отменя сравнението
Ctrl+Alt+1 Показва всички елементи
Ctrl+Alt+2 Показва само добавени елементи, регистрационният файл показва елементи, налични в текущия регистрационен файл
Ctrl+Alt+3 Показва само премахнати елементи, регистрационният файл показва елементи налични в предишния регистрационен файл
Ctrl+Alt+4 Показва само заменените еле

Клавишни комбинации