Придвижване в ESET SysInspector

ESET SysInspector разделя различните типове информация в няколко основни раздела, наречени сегменти. Ако са достъпни, можете да намерите допълнителни детайли чрез разгъването на всеки сегмент до неговите подсегменти. За да отворите или свиете даден сегмент просто щракнете двукратно върху името на сегмента или щракнете върху Nod32 sinsp navigating Придвижване в ESET SysInspector или върху Nod32 sinsp navigating 01 Придвижване в ESET SysInspector до името на сегмента. Докато претърсвате през дървовидната структура от сегменти и подсегменти в прозореца за придвижване можете да откриете различни детайли за всеки сегмент в прозореца за описание. Ако претърсвате през елементите в прозореца за описание допълнителни детайли за всеки елемент могат да се покажат в прозореца за детайли.

По-долу са описанията на основните сегменти в прозореца за придвижване и свързаната информация в прозорците за описание и детайли.

Забележка:

Операционната система включва няколко важни компонента на ядрото, работещи постоянни и предоставящи основни и критично важни функции за другите потребителски приложения. В определени случай такива процеси се показват в инструмента ESET SysInspector с файлов път, започващ с \??\. Тези символи предоставят предварителна оптимизация при стартиране за тези процеси, те са безопасни за системата и са правилни.

Изпълняващи се процеси
Този сегмент съдържа информация относно приложения и процеси, изпълняващи се по време на създаването на отчета. В прозореца за описание можете да откриете допълнителни подробности за всеки процес, като например динамичните библиотеки, използвани от процеса и тяхното местоположение в системата, името на подателя на приложението, нивото на риск на файла и т.н.

Прозорецът с детайли съдържа допълнителна информация за елементи, избрани в прозореца с описание, като например размер на файла или неговия хеш.

Мрежови връзки
Прозорецът за описание съдържа списък на всички процеси и приложения, комуникиращи през мрежата и използващи протокола, избран в прозореца за придвижване (TCP или UDP) заедно с отдалечения адрес, където приложението е свързано. Можете също да проверите DNS сървъра, задаващ зададените IP адреси.

Прозорецът с детайли съдържа допълнителна информация за елементи, избрани в прозореца с описание, като например размер на файла или неговия хеш.

Важни записи в системния регистър
Съдържа списък на избрани записи в регистъра, които често са свързани с различни проблеми със системата ви, като тези, задаващи стартиране на програми, помощни обекти на браузъра (BHO) и др.

В прозореца за описание можете да откриете кои файлове са свързани със записите в регистъра. Можете да видите допълнителни детайли в прозореца за детайли.

Услуги
Прозорецът за описание съдържа списък с файлове, регистрирани като Windows Services. Можете да проверите начина, по който е настроена услугата да се стартира заедно с определени детайли на файла в прозореца за детайли.

Драйвери
Списък с драйверите, инсталирани в системата.

Критични файлове
Прозорецът с описание показва съдържанието на критичните файлове, свързани с операционната система Microsoft Windows ®.

Системна информация
Съдържа подробна информация относно хардуера и софтуера, заедно с информацията относно зададените променливи на средата и правата на потребителя.

Подробности за файла
Списък на важните системни файлове в папката Program Files. Допълнителна специфична информация за файловете може да откриете в прозорците за описание и детайли.

За програмата
Информация за ESET SysInspector

 

Придвижване в ESET SysInspector