Програмни контроли

В този раздел са описание всички налични контроли в ESET SysInspector

Забележка:

Можете да отворите предходно записани отчети на ESET SysInspector като ги плъзнете и пуснете върху главния прозорец.

Файл
Като щракнете тук можете да съхраните текущото състояние на отчета за по-късно преглеждане или да отворите предишно запазен отчет. Ако искате да публикувате вашия отчет ви препоръчваме да го създадете “подходящ за изпращане”. В тази форма отчетът пропуска поверителна информация.

Дървовидна структура
Позволява ви да разгънете или свиете всички сегменти

Важно!

Елементите маркирани в червено са непознати, по тази причина програмата ги маркира като потенциално опасни. Ако даден елемент е в червено, това не значи автоматично, че можете да изтриете файла. Преди изтриването се уверете, че файловете са наистина опасни или опасни.

Списък
Съдържа функции за по-лесна навигация в програмата и различни други функции като намиране на информация онлайн.

Помощ

Съдържа информация относно приложението и неговите функции.

Детайл

Съдържа информация, показвана в други раздели на главния прозорец и така се опростява употребата на програмата. В “Основен” режим имате достъп до информация, използвана за намиране на решения на стандартни проблеми във вашата система. В “Среден” режим програмата показва по-малко използвани детайли, докато в “Пълен” режим ESET SysInspector цялата необходима информация за решаването на твърде специфични проблеми.

Забележка:

Нивото на риск за даден елемент може бързо да бъде определено чрез сравняването на цвета на елемента с цвета на плъзгача за ниво на риск.

Филтриране на елементи
Филтрирането на елементи се използва най-добре за подозрителни файлове или записи в регистъра на вашата система. Чрез настройването на плъзгача можете да филтрирате елементи според тяхното ниво на риск. Ако плъзгачът е настроен най-вляво (Ниво на риск 1), ще се показват всички елементи. Чрез преместването на плъзгача вдясно програмата филтрира всички елементи, които са по-малко рисковани отколкото текущото ниво на риск и показва само тези елементи, които са по-подозрителни от показаното ниво. Когато плъзгачът е най-вдясно, програмата показва само известните злонамерени елементи.

Всички елементи, принадлежащи в обхвата на риск от 6 до 9 могат да представляват риск за сигурността. Ако не използвате решения за сигурност от ESET, ви препоръчваме да сканирате системата си с ESET Online scanner, след което с програмата открила такъв елемент. ESET Online scanner е безплатна услуга и можете да го откриете на адрес http://www.eset.eu/online-scanner.

Търсене
Търсенето може да бъда използвано за бързо намиране на определен елемент по неговото име или част от него. Резултатите от заявката за търсене се показват в прозореца с описание.

Забележка:

Можете ад използвате клавишите за интервал и назад вместо щракването напред и назад.

Връщане
С щракването върху стрелката назад или напред.можете да се върнете към предходно показана информация в прозореца за описание.

Раздел за състоянието
Показва текущия сегмент в прозореца за придвижване.

 

 

Програмни контроли