Управление с инструмент в команден ред

ESET SysInspector поддържа генериране на отчети от команден ред с помощта на следните параметри

/gen
генерира отчет директно от команден ред без да отваря потребителския интерфейс
/privacy
генерира отчет без поверителната информация
/zip 
съхранява крайния отчет директно на диск в компресиран файл
/silent
този параметър потиска показването на лентата за хода на генериране на отчета
/help, /? 
показва информация за употребата на параметрите в команден ред

Забележка:

Ако в името на файла/папката има интервал, то трябва да е в обратни кавички

Примери
За да заредите определен отчет директно в браузъра, използвайте: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml”
За да генерирате отчет на текущото местоположение, използвайте SysInspector.exe /gen
За да генерирате отчет в определена папка, използвайте: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\”
За да генерирате отчет в определен файл/местоположение, използвайте: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\mynewlog.xml”
За да генерирате отчет без поверителна информация директно в компресиран файл, използвайте: SysInspector.exe /gen=”c:\mynewlog.zip” /privacy /zip
За да сравните два регистрационни файла, използвайте: SysIsnpector.exe “current.xml” “original.xml”

 

Управление с инструмент в команден ред