Минимални изисквания

ESET SysRescue (ESR) работи в Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) версия 2.x, която е базирана на Windows Vista. Windows PE е част от свободния пакет Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) и по тази причина Windows AIK трябва да бъде инсталиран преди създаването на ESR. Поради поддръжката на 32-битовата версия на Windows PE, ESR може да бъде създаден само в 32-битова версия на ESS/ENA. ESR поддържа Windows AIK 1.1 и по-висока версия. ESR е достъпен в ESS/ENA 4.0 и по-висока версия.

 

Минимални изисквания