Работа с ESET SysRescue

За да използвате помощен CD/DVD/USB носител ефективно, трябва да сте сигурни, че компютърът стартира от ESET SysRescue стартиращ носител. Приоритетът за стартиране може да бъде променен в BIOS. В друг случай можете да използвате стартиращото меню по време на стартирането на компютъра – обикновено това става с помощта на клавишите F9 – F12 в зависимост от версията на дънната ви платка/BIOS.

След зареждането ще се стартира ESS/ENA. Тъй като ESET SysRescue се използва само в определени ситуации, някои защитни модули и функции на програмата, присъстващи в обикновените ESS/ENA, не са необходими, техният списъка е намален до сканиране на компютъра, актуализация и някои раздели в настройките. Възможността за актуализиране на базата данни със сигнатури за вируси е най-важната функция на ESET SysRescue. Препоръчваме ви да актуализирате програмата със преди стартирането на сканирането на компютъра.

 

Работа с ESET SysRescue