Използване на ESET SysRescue

Да предположим, че компютрите в мрежата са заразени от вирус, променящ изпълними (EXE) файлове. ESS/ENA може да изчисти всички заразени файлове, освен explorer.exe, който не може да бъде изчистен дори и в безопасен режим.
Това се дължи на факта, че explorer.exe, като един от важните процеси на Windows, се стартира и в безопасен режим. ESS/ENA не може да осъществи никакво действие със файла и по тази причинна той остава заразен.
В такъв случай, можете да използвате ESET SysRescue, за да решите проблема. ESET SysRescue не се нуждае от компонент на операционната система на хоста. По тази причина е програмата може да обработва (изчиства, изтрива) всеки файл от диска.

 

Използване на ESET SysRescue