Dodaj zadanie — jeśli zadanie nie zostało uruchomione

Jeśli zadanie nie mogło zostać wykonane o ustalonej porze, można określić, kiedy ma to nastąpić:

  • Czekaj do następnego zaplanowanego terminu

  • Uruchom zadanie jak najszybciej

  • Uruchom zadanie natychmiast, jeśli od ostatniego wykonania upłynęło ponad (godziny)

Nod32 ea scheduler notstart Dodaj zadanie — jeśli zadanie nie zostało uruchomione

Dodaj zadanie — jeśli zadanie nie zostało uruchomione