Dodaj zadanie — typ zadania

Należy wprowadzić nazwę zadania i wybrać jedną z opcji określających częstotliwość jego wykonywania:

Jednorazowo — zadanie zostanie wykonane tylko raz, w wybranym dniu o wybranej godzinie.
Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane w określonych odstępach (podawanych w godzinach).
Codziennie — zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie.
Cotygodniowo — zadanie będzie wykonywane raz lub kilka razy w tygodniu, w wybranych dniach i o wybranych godzinach.
Po wystąpieniu zdarzenia — zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Zadanie nie zostanie uruchomione, jeśli komputer jest zasilany z akumulatora w chwili jego inicjowania. Dotyczy to również komputerów pracujących przy zasilaniu awaryjnym (UPS).

 

Nod32 ea scheduler type Dodaj zadanie — typ zadania

Dodaj zadanie — typ zadania