Dodaj zadanie — wielokrotnie

Zadanie będzie wykonywane w określonych odstępach (podawanych w godzinach).

Nod32 ea scheduler repeat Dodaj zadanie — wielokrotnie

Dodaj zadanie — wielokrotnie