Dodajanje opravila – vrsta opravila

Vnesite ime opravila in izberite eno od časovnih možnosti:

Enkrat – Opravilo bo izvedeno le enkrat ob vnaprej določenem datumu in uri.
Večkrat – Opravilo bo izvedeno v določenih intervalih (v urah).
Dnevno – Opravilo bo izvedeno vsak dan ob določeni uri.
Tedensko – Opravilo bo izvedeno enkrat ali večkrat tedensko ob izbranih dnevih in urah.
Ob dogodkih – Opravilo bo izvedeno po določenem dogodku.

Opravilo se ne bo zagnalo, če se računalnik napaja iz akumulatorja, ko bi se moralo opravilo zagnati. To velja tudi za računalnike, ki delujejo na neprekinjeno napajanje.

 

Nod32 ea scheduler type Dodajanje opravila – vrsta opravila

Dodajanje opravila – vrsta opravila