Posodabljanje iz zrcalnega strežnika

Do zrcalnega strežnika lahko dostopate na dva načina – do mape z datotekami s posodobitvami v zrcalnem strežniku lahko dostopate prek omrežne mape v skupni rabi ali prek strežnika HTTP.

Dostopanje do zrcalnega strežnika z notranjim strežnikom HTTP

Opozorilo

Če želite omogočiti dostop do datotek s posodobitvami prek strežnika HTTP, mora biti mapa zrcalnega strežnika v istem računalniku kot primerek protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus, s katerim je bila ustvarjena.

Ta način je samodejno uporabljen in je privzeto nastavljen v vnaprej določeni konfiguraciji programa; če torej želite dovoliti dostop do zrcalnega strežnika prek strežnika HTTP, krmarite do možnosti Napredne nastavitve posodabljanja (kartica Zrcalni strežnik) in izberite Ustvari zrcalni strežnik za posodabljanje.

V razdelku Napredne nastavitve zrcalnega strežnika lahko določite Vrata, na katerih bo poslušal strežnik HTTP, ter uporabljeno vrsto za Preverjanje pristnosti. Privzeto so Vrata strežnika nastavljena na vrednost 2221. Pod možnostjo Preverjanje pristnosti je določen način preverjanja pristnosti, ki se uporablja za dostopanje do datotek s posodobitvami. Možnosti, ki so na voljo, so: BREZ, Osnovno, NTLM. Izberite Osnovno, če želite uporabiti kodiranje »base64« z osnovnim preverjanjem pristnosti uporabniškega imena in gesla. Možnost NTLM omogoča kodiranje z načinom varnega kodiranja. Za preverjanje pristnosti uporabite uporabniško ime, ustvarjeno v delovni postaji, ki ima omogočeno skupno rabo datotek s posodobitvami. Privzeta nastavitev je BREZ, s katero je omogočen dostop do datotek s posodobitvami brez preverjanja pristnosti.

Nod32 ea config update mirror advance Posodabljanje iz zrcalnega strežnika

Ko je konfiguracija zrcalnega strežnika dokončana, v delovnih postajah dodajte nov strežnik za posodabljanje v obliki zapisa »http://naslov_IP_strežnika:2221«. To naredite tako:

  • Odprite Napredne nastavitve protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus in kliknite vejo Posodobitev.
  • Zraven možnosti Strežnik za posodabljanje kliknite Uredi … in dodajte nov strežnik v tej obliki zapisa: »http://naslov_IP_strežnika:2221«.
  • Na seznamu strežnikov za posodabljanje izberite na novo dodani strežnik.

Dostopanje do zrcalnega strežnika prek omrežnih sredstev

Najprej morate v lokalni ali omrežni napravi ustvariti mapo v skupni rabi. Ko ustvarjate mapo za zrcalni strežnik, omogočite pravice za pisanje uporabniku, ki bo datoteke shranjeval v mapo, in pravice za branje uporabnikom, ki bodo prek mape zrcalnega strežnika posodabljali protivirusni program ESET NOD32 Antivirus.

Nato konfigurirajte dostop do zrcalnega strežnika v razdelku Napredne nastavitve posodobitev (na kartici Zrcalni strežnik), tako da onemogočite možnost Zagotovi datoteke za posodobitev prek notranjega strežnika HTTP. Ta možnost je privzeto omogočena v namestitvenem paketu programa.

Opomba

Za pravilno delovanje naj bo pot do mape zrcalnega strežnika določena kot pot UNC. Posodobitve iz preslikanih pogonov morda ne bodo delovale.

Če je mapa v skupni rabi v drugem računalniku v omrežju, določite podatke za preverjanje pristnosti za dostopanje do drugega računalnika. Podatke za preverjanje pristnosti določite tako, da se pomaknete do možnosti Napredne nastavitve protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus > Vzpostavi povezavo z lokalnim omrežjem kot. Ta nastavitev je enaka kot za posodabljanje, ki je opisana v poglavju Vzpostavljanje povezave z lokalnim omrežjem.

Ko dokončate konfiguracijo zrcalnega strežnika, pojdite v delovne postaje in \\UNC\POT nastavite kot strežnik za posodabljanje. To lahko naredite tako:

  • Odprite napredne nastavitve protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus (F5) in kliknite »Posodobitev«.
  • Kliknite »Uredi …« zraven strežnika za posodabljanje in dodajte nov strežnik po vzorcu \\UNC\POT.
  • Na seznamu strežnikov za posodabljanje izberite na novo dodani strežnik.

 

Posodabljanje iz zrcalnega strežnika