Karantena – novi prozor

Nod32 ea quarantine window Karantena – novi prozor

To je samostalni prozor za pregled dnevnika, karantene i planera koji korisniku omogućuje pristupačno pregledavanje navedenih informacija.

Karantena – novi prozor