Dodavanje zadatka – pri događaju

Zadatak će se pokrenuti prilikom jednog od sljedećih događaja:

  • prilikom svakog pokretanja računala

  • svakodnevno prilikom prvog pokretanja računala

  • uspostavom modemske veze s internetom/VPN-om

  • uspješnom aktualizacijom baze podataka virusnih potpisa

  • uspješnom aktualizacijom programskih komponenti

  • prijavom korisnika

Prilikom zakazivanja zadatka koji će se pokrenuti s pojavom nekog događaja, možete navesti minimalni interval između dva dovršenja zadatka. Ako se, primjerice, na računalo prijavljujete nekoliko puta dnevno, odaberite 24 sata da bi se taj zadatak izvršio samo prilikom prve prijave u danu, a zatim ponovo sljedećeg dana.

Nod32 ea scheduler event Dodavanje zadatka – pri događaju

Dodavanje zadatka – pri događaju