Dodavanje zadatka – vrsta zadatka

Unesite naziv zadatka i odaberite jednu od vremenskih mogućnosti:

Jednom – zadatak će se izvršiti samo jednom, na unaprijed definirani datum i u unaprijed definirano vrijeme.
Opetovano – zadatak će se izvršavati u navedenim intervalima (u satima).
Dnevno – zadatak će se ponovo izvršavati svakog dana u određeno vrijeme.
Tjedno – zadatak će se izvršavati jednom ili nekoliko puta tjedno i to u odabrane dane i odabrano vrijeme.
Pri događaju – zadatak će se izvršiti nakon pojave određenog događaja.

Zadatak se neće pokrenuti ako se računalo u trenutku pokretanja zadatka napaja iz baterije. To vrijedi i za računala koja se napajaju iz UPS-a.

 

Nod32 ea scheduler type Dodavanje zadatka – vrsta zadatka

Dodavanje zadatka – vrsta zadatka