Häälestus – täpsem režiim

Nod32 ea page advanced settings Häälestus – täpsem režiim

Programmi ESET NOD32 Antivirus häälestuse suvandid võimaldavad Teil seadistada oma arvuti ja arvutivõrgu kaitse taset.

Häälestuse menüü kuvab järgmised suvandid:

  • Viiruse- ja nuhkvaratõrje

  • Personaalne tulemüür

  • Rämpspostitõrje moodul

Klõpsake mõnele komponendile, et seadistada vastava kaitsemooduli käitumist:

Kasutajanime ja parooli häälestamine värskenduseks - sisestage/muutke autentimisandmeid, mida kasutatakse ESET-i värskendusserveritele ligipääsuks.

Konfigureeri puhverserver - konfigureerige puhverserverit, mida kasutatakse Interneti-ühenduse loomiseks

Sätete importimine ja eksportimine - laadige häälestuse parameetrid, kasutades .xml-konfiguratsiooniga faili või salvestage hetkel kasutatavad häälestuse parameetrid konfiguratsioonifaili

Kogu täpsema häälestuse puusse sisenemine – kuvab täpsema häälestuse suvandid, mis on kasutatavad programmi ESET NOD32 Antivirus puhul

Nod32 ea page settings antivirus Häälestus – täpsem režiim

Viiruse- ja nuhkvaratõrje häälestamine võimaldab Teil lubada/keelata/konfigureerida järgmiseid komponente:

  • Failisüsteemi reaalajaline kaitse
    KlõpsakeVäljajäetavate failide muutmine…, et avada häälestusaken Väljajätmine, mis võimaldab Teil faile ja kaustu reaalajalise failisüsteemi kaitse kontrollist välja jätta.

  • Dokumendikaitse

  • Meilikliendi kaitse

  • Veebikasutuse kaitse

Klõpsake Luba/keela, et vastavat tüüpi kaitse aktiveerida või desaktiveerida. Klõpsake Konfigureeri…, et muuta antud kaitsemooduli häälestuse suvandeid.

Klõpsake Konfigureeri arvuti kontrolli…, et seadistada nõudmisel kontrolli (käsitsi teostatav kontroll) parameetreid.

Klõpsake Viiruse- ja nuhkvaratõrje täpsem häälestus…, et saada ligipääs täpsematele viirusetõrje suvanditele.

Häälestus – täpsem režiim