Lisa toiming – iganädalane

Toiming käivitub valitud päeval ja ajal.

Nod32 ea scheduler weekly Lisa toiming – iganädalane

Lisa toiming – iganädalane