Lisa toiming – korduv

Toiming teostatakse määratud ajaintervalliga (tundides).

Nod32 ea scheduler repeat Lisa toiming – korduv

Lisa toiming – korduv